artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich - pani Anny Siedlak