artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik