artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Lipie - Aneta Łaczmańska