artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu -pani Olga Michalak