artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 25.01.2022 r

Załączniki:
Załącznik262 KB