artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. Monika Łosik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu.