artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. Jolanta Węzik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach.