artykuł nr 1

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa216 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej166 KB