artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Olga Michalak

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Alicja Radek