artykuł nr 1

oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora na dzień 01.05.2023