artykuł nr 1

oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora na dzień 31.05.2023