artykuł nr 1

KIEROWNICTWO

 Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu jest Pani Ilona Kubicka

tel. (034) 31-88-032 do 035 wew. 51