artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu - Maria Lipartowska

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 664 KB
Strona 581 KB
Strona 4248 KB
Strona 3282 KB
Strona 2320 KB
Strona 1365 KB