artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 12 września 2010 r - P. Cieśliński Ludwik

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik222 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Cieśliński Ludwik - za 2009 rok

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Cieśliński Ludwik - za 2008 rok

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Cieśliński Ludwik - za 2007 rok

Treść oświadczenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 538 KB
Strona 4279 KB
Strona 3390 KB
Strona 2299 KB
Strona 1321 KB