artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu - Maria Lipartowska

 Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik572 KB