artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika USC Gminy Lipie - Ewa Brzózka

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB