artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lindowie - Barbara Knop pełniąca obowiązki dyrektora

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB