artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.39.2021 z dnia 27 maja 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie:

  • nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Parzymiechy,
  • zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Parzymiechy.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 27 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w  Urzędzie Gminy Lipie,
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: o.kowalska@uglipie.pl
artykuł nr 2

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 z dnia 26 maja 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 26 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Lipie,
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: k.kapral@uglipie.pl
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska -Parzymiechy - Grabarze”

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 28 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 5

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok