artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 28 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 2

Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2020 z dnia 10 listopada 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Urzędzie Gminy Lipie,

 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: m.pyrak@uglipie.pl
artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 z dnia 4 listopada 2020 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektów uchwał:

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 4 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

 • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,

42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu.

 •  w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@op.pl
artykuł nr 5

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.68.2020 z dnia 15 października 2020 r. zaprasza mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 + "w gminie Lipie w roku 2020.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 28 października 2020 r.

 • w formie papierowej: pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29,
  42-165 Lipie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: opslipie@uglipie.pl na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.