artykuł nr 56

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat wirusa Schmallenberg.

Informacja w załączniku

Załączniki:
Załącznik218 KB
artykuł nr 57

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie szczepienia lisów

Treść komunikatu w załączniku

Załączniki:
Załącznik84 KB
artykuł nr 58

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mieszkańcy Gminy mogą wnosić swoje uwagi do projektu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.jasinska@uglipie.pl lub dostarczyć w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie do dnia 11 kwietnia 2012r.

Załączniki:
Projekt uchwały207 KB
artykuł nr 59

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 60

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach