artykuł nr 61

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie.

 

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 7 lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r.

  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lipie w pok. nr 2.
  •  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

 

artykuł nr 62

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2018 rok

artykuł nr 63

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

artykuł nr 64

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie wzorów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze KBW w Częstochowie

artykuł nr 65

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie sprzedaży zwierząt na targowiskach

Załączniki:
Załącznik56 KB