artykuł nr 31

Zaproszenie do udziału w konsultacjach w sprawie wzorów kart do głosowania - dzień otwarty w Delegaturze KBW w Częstochowie

artykuł nr 32

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie sprzedaży zwierząt na targowiskach

Załączniki:
Załącznik56 KB
artykuł nr 33

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipie na 2017 rok

artykuł nr 34

Wykaz Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu kłobuckiego w 2017 roku.

Załączniki:
Wykaz69 KB
artykuł nr 35

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku na temat afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń prosi wszystkich hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z zamieszczoną niżej ulotką.

  Ponadto informuje, że każdy przypadek odnalezienia martwego dzika na terenie gminy Lipie należy niezwłoczne zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, aby można było pobrać materiał do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

obrazek
Załączniki:
Załącznik178 KB