artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Izabela Konc

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik191 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Izabela Konc - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik189 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Izabela Konc - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik193 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Izabela Konc - za rok 2011

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik183 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Izabela Konc - za rok 2010

Treść oświadczenia w załączniku   

Załączniki:
Załącznik181 KB