artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Krzysztof Orzełek

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik222 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Krzysztof Orzełek - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik204 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Krzysztof Orzełek - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik212 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Krzysztof Orzełek - korekta wg stanu na dzień 31.12.2011

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 211 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Krzysztof Orzełek - za rok 2011

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik205 KB