artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Zapraszamy do konsultacji

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012 ".

Konsultacje odbędą się w terminie od 7 października 2011 r. do  21 października 2011 r.

Prosimy przesyłać swoje propozycje na adres: gmina_lipie@poczta.onet.pl lub przekazywać do sekretariatu Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29.

 

Dostępne kategorie:
STOWARZYSZENIA
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012
Konkursy
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016
Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2021
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2022