artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie - pani Anita Zyna - korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013

Treść oświadczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik219 KB