artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - Maria Kotala - wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015r

Treść oświuadczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik208 KB