artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka - wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik262 KB