artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipie - pani Ewy Brzózka wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Sekretarza Gminy tj. 16.01.2015 r.

Treść oświadczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik244 KB