artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej - wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r

Treść ośiadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik257 KB