artykuł nr 1

Sporządzanie projektu planu ogólnego dla gminy Lipie oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Lipie

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024