artykuł nr 1

ZP.271.5.2024 - Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem:https://e-zp.lipie.pl/procurements/16/procurement

artykuł nr 2

ZP.271.4.2024 - Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lipie oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Lipie

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/15/procurement

artykuł nr 3

ZP.271.3.2024 - Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/14/procurement

artykuł nr 4

ZP.271.2.2024 - Budowa PSZOK w miejscowości Lipie - etap I

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/13/procurement

artykuł nr 5

ZP.271.1.2024 - Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/12/documents

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024