artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na dokumentację

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań: 1. Program ochrony środowiska dla gminy Lipie. 2. Plan gospodarki odpadami dla gminy Lipie.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu - Gimnazjum Pazrymiechy

przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót remontowo-budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na zadaniu: „Adaptacja budynku Z.L.O. w Parzymiechach dla potrzeb gimnazjum – korytarz łączący zaplecze sali gimnastycznej z kotłownią i salą dy
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przetarg nieograniczony na konserwację i malowanie pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29. Miejsce realizacji: Lipie.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przetarg nieograniczony na dostawę i osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w miejscowości Lipie ul. Częstochowska 31. Miejsce realizacji: Lipie.