artykuł nr 6

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 7

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lipie w roku szkolnym 2011/2012

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 8

Dostawa paliwa do urządzeń i środków transportowych Urzędu Gminy Lipie.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 9

Udzielenie kredytu w kwocie 855 500,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Kłobuckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004S-2006S-2007S relacji Danków-Lipie-Albertów-Stanisławów-Lindów-Julianów".

Treść ogłoszenia w załączniku 

artykuł nr 10

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji zespołu szkolno przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową szkoły podstawowej o sale lekcyjne w poddaszu

Treść ogłoszenia w załączniku