artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę mebli do szkół w ramach projektu Czas na rozwój

Treść zaproszenia w załączniku

artykuł nr 4

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Danków, gmina Lipie.

Treść zaproszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu wspomagającego w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść zaproszenia w załącznikach