artykuł nr 1

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaad usytuowania na tereni gminy LIpie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
strona 234 KB
strona 1166 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy LIpie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
strona 2166 B
strona 1166 B
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Treśc uchwały w załączeniu

Załączniki:
Załącznik166 B