artykuł nr 1

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
strona 234 KB
strona 1166 KB
artykuł nr 2

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na tereie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
strona 2166 B
strona 1166 B
artykuł nr 3

Uchwała w sprawie ustalnia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Treść uchwały w załączeniu
Załączniki:
Załącznik166 B