artykuł nr 1

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

artykuł nr 3

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 4

Ogłoszenie o drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 98/10 i 98/11, położonych w Lindowie i stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 98/17, położonej w Lindowie i stanowiącej własność Gminy Lipie