artykuł nr 1

Konkurs ofert na realizacje programu...

Wójt Gminy Lipie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 z dnia 16 lipca 2021 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Lipie do dnia 17 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00.