artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńreferendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.201593 KB