artykuł nr 1

LXXI Sesja Rady Gminy Lipie 30.11.2023 rok