artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Lipie - kadencja 2014-2018

1.   Bystrzykowski Zbigniew

2.   Gworys Maria

3.   Jeziorski Jacek

4.   Klimaszewski Mirosław

5.   Kołodziej Stanisław

6.   Konc Izabela

7.   Kuc Ewa

8.   Łyźniak Jarosław

9.   Majchrzak Jacek

10.  Mączka Janusz

11.  Plaminiak Marcin

12.  Podgórska Alicja

13.  Podruczna Teresa

14.  Widera Mariusz

15.  Woźniak Piotr