artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 14.12.2023 r.