artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 04.01.2024 r.