artykuł nr 1

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 12 stycznia 2022 roku

XLIII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  12 stycznia 2022 roku /środa/ o godz. 8:00  odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie odwołania do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 4 stycznia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.1.2021 umarzającego postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Lipie reprezentowanej przez Wójta Gminy Lipie, w przedmiocie wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021r. Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidacje oddziału przedszkolnego.(XLIII/.../2022)
  6. Zakończenie obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                    Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 130 KB