artykuł nr 1

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu