artykuł nr 1

Termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami - nieruchomości zamieszkałe i domki letniskowe

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Nieruchomości zamieszkałe

Opłaty za miesiące styczeń i luty ( I rata)  należy wnieść do 15 marca,

Opłaty za miesiące marzec i kwiecień (II rata) należy wnieść do 15 maja,

Opłaty za miesiące maj i czerwiec (III rata) należy wnieść 15 lipca,

Opłaty za miesiące lipiec i sierpień (IV rata) należy wnieść 15 września,

Opłaty za miesiące wrzesień i październik (V rata) należy wnieść do 15 listopada,

Opłaty za miesiące listopad i grudzień (VI rata) należy wnieść do 20 grudnia

Domki letniskowe 

Opłata roczna – do 10 października każdego roku.

Jeśli obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 10 października opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji. Opłatę należy wnieść w pełnej wysokości.

Zaległości

Jeśli należności nie będą wpłacane terminowo, wówczas mogą one zostać ściągnięte przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez wójta, tak jak w przypadku zaległości podatkowych. Zaległości mogą również zostać zabezpieczone poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej właściciela nieruchomości.

Gdzie można dokonywać opłaty?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uregulować :

1) w kasie Urzędu Gminy Lipie (pok. nr 14)

2) przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany na blankiecie

3) u sołtysa w drodze inkasa