artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLII/277/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/277/2021537 KB