artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LVII/375/2022 RADY GMINY LIPIE z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości