artykuł nr 1

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami- obowiązująca od 1 lipca 2019 r.

Treść informacji w załączniku