artykuł nr 1

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami - obowiązująca od 1 lipca 2019 r.

Treść deklaracji w załączniku